لطلب خدمة نرجو تعبئة الاستمارة في الاسفل. ولمزيد من المعلومات استكشف القائمة الجانبية

تطوير البوابات
الخدمة 1

Melbourne, Australia - Full Time

الخدمة 2

Melbourne, Australia - Full Time

الخدمة 3

Melbourne, Australia - Contract

الخدمة 4

Remote - Contract

تطوير المواقع
الخدمة 1

Melbourne, Australia - Full Time

الخدمة 2

Melbourne, Australia - Full Time

الخدمة 3

Remote - Freelance

تطوير التطبيقات
الخدمة 1

Melbourne, Australia - Full Time

الخدمة 2

Melbourne, Australia - Full Time

الخدمة 3

Remote - Freelance

الأسم الأول *

Please fill in your first name.

الأسم الاخير *

Please fill in you last name

الخدمة *

يرجى تحديد الخدمة المراده

البريد الالكتروني *

Enter a valid e-mail address

رقم الجوال *

Enter a phone number we can call you

صفحة الشركة *

http:// We need to see your portfolio

العمر

المدينة

تاريخ البداية

وصف للطلب *

Please briefly describe yourself
Top
Development

Android Engineer

Melbourne, Australia - Full Time

Ratione sit facere architecto hic fugit illum voluptas aperiam assumenda consequuntur! Omnis, alias dolore, aliquam expedita tempora vel eaque deserunt eos impedit! Quia laboriosam non, aut, tempore itaque beatae ipsa obcaecati, reiciendis, eius qui atque eum architecto necessitatibus vel debitis maxime porro quae commodi.

Atque hic explicabo, sunt illo voluptate, sequi dolores nisi nam nemo. Esse assumenda laudantium expedita. Eligendi illum ipsa molestiae iure, facere perferendis.

You can:
 • Work with clients, product managers and designers to create world class user interfaces
 • Stay hungry and like to work on challenging projects.
 • Work in a team of 5 people and leave your ego behind.
 • Set new standards and solve problems.
You Have:
 • Proven skills in UX/UI Design and Front-End development
 • Degree in Graphic Design or Multimedia equivalent.
 • Good experience with the following technologies: HTML, JavaScript, CSS.
 • 4+ years of experience in design and interactive work.
You Get:
 • A good salary plus bonuses.
 • Paid vacation and holidays.
 • Full benefits including medical, dental and vision.

Ipsam quae deleniti, molestiae iure hic aperiam commodi. Dolor autem ab, ea beatae molestiae nulla optio officia corporis, unde pariatur quibusdam repellat.

Development

Angural JS Developer

Melbourne, Australia - Full Time

Ratione sit facere architecto hic fugit illum voluptas aperiam assumenda consequuntur! Omnis, alias dolore, aliquam expedita tempora vel eaque deserunt eos impedit! Quia laboriosam non, aut, tempore itaque beatae ipsa obcaecati, reiciendis, eius qui atque eum architecto necessitatibus vel debitis maxime porro quae commodi.

Atque hic explicabo, sunt illo voluptate, sequi dolores nisi nam nemo. Esse assumenda laudantium expedita. Eligendi illum ipsa molestiae iure, facere perferendis.

You can:
 • Work with clients, product managers and designers to create world class user interfaces
 • Stay hungry and like to work on challenging projects.
 • Work in a team of 5 people and leave your ego behind.
 • Set new standards and solve problems.
You Have:
 • Proven skills in UX/UI Design and Front-End development
 • Degree in Graphic Design or Multimedia equivalent.
 • Good experience with the following technologies: HTML, JavaScript, CSS.
 • 4+ years of experience in design and interactive work.
You Get:
 • A good salary plus bonuses.
 • Paid vacation and holidays.
 • Full benefits including medical, dental and vision.

Ipsam quae deleniti, molestiae iure hic aperiam commodi. Dolor autem ab, ea beatae molestiae nulla optio officia corporis, unde pariatur quibusdam repellat.

Development

Front-end Web Developer

Melbourne, Australia - Contract

Ratione sit facere architecto hic fugit illum voluptas aperiam assumenda consequuntur! Omnis, alias dolore, aliquam expedita tempora vel eaque deserunt eos impedit! Quia laboriosam non, aut, tempore itaque beatae ipsa obcaecati, reiciendis, eius qui atque eum architecto necessitatibus vel debitis maxime porro quae commodi.

Atque hic explicabo, sunt illo voluptate, sequi dolores nisi nam nemo. Esse assumenda laudantium expedita. Eligendi illum ipsa molestiae iure, facere perferendis.

You can:
 • Work with clients, product managers and designers to create world class user interfaces
 • Stay hungry and like to work on challenging projects.
 • Work in a team of 5 people and leave your ego behind.
 • Set new standards and solve problems.
You Have:
 • Proven skills in UX/UI Design and Front-End development
 • Degree in Graphic Design or Multimedia equivalent.
 • Good experience with the following technologies: HTML, JavaScript, CSS.
 • 4+ years of experience in design and interactive work.
You Get:
 • A good salary plus bonuses.
 • Paid vacation and holidays.
 • Full benefits including medical, dental and vision.

Ipsam quae deleniti, molestiae iure hic aperiam commodi. Dolor autem ab, ea beatae molestiae nulla optio officia corporis, unde pariatur quibusdam repellat.

Development

Backend Engineer - Python

Remote - Contract

Ratione sit facere architecto hic fugit illum voluptas aperiam assumenda consequuntur! Omnis, alias dolore, aliquam expedita tempora vel eaque deserunt eos impedit! Quia laboriosam non, aut, tempore itaque beatae ipsa obcaecati, reiciendis, eius qui atque eum architecto necessitatibus vel debitis maxime porro quae commodi.

Atque hic explicabo, sunt illo voluptate, sequi dolores nisi nam nemo. Esse assumenda laudantium expedita. Eligendi illum ipsa molestiae iure, facere perferendis.

You can:
 • Work with clients, product managers and designers to create world class user interfaces
 • Stay hungry and like to work on challenging projects.
 • Work in a team of 5 people and leave your ego behind.
 • Set new standards and solve problems.
You Have:
 • Proven skills in UX/UI Design and Front-End development
 • Degree in Graphic Design or Multimedia equivalent.
 • Good experience with the following technologies: HTML, JavaScript, CSS.
 • 4+ years of experience in design and interactive work.
You Get:
 • A good salary plus bonuses.
 • Paid vacation and holidays.
 • Full benefits including medical, dental and vision.

Ipsam quae deleniti, molestiae iure hic aperiam commodi. Dolor autem ab, ea beatae molestiae nulla optio officia corporis, unde pariatur quibusdam repellat.

UX / Design

Senior UX Architect

Melbourne, Australia - Full Time

Ratione sit facere architecto hic fugit illum voluptas aperiam assumenda consequuntur! Omnis, alias dolore, aliquam expedita tempora vel eaque deserunt eos impedit! Quia laboriosam non, aut, tempore itaque beatae ipsa obcaecati, reiciendis, eius qui atque eum architecto necessitatibus vel debitis maxime porro quae commodi.

Atque hic explicabo, sunt illo voluptate, sequi dolores nisi nam nemo. Esse assumenda laudantium expedita. Eligendi illum ipsa molestiae iure, facere perferendis.

You can:
 • Work with clients, product managers and designers to create world class user interfaces
 • Stay hungry and like to work on challenging projects.
 • Work in a team of 5 people and leave your ego behind.
 • Set new standards and solve problems.
You Have:
 • Proven skills in UX/UI Design and Front-End development
 • Degree in Graphic Design or Multimedia equivalent.
 • Good experience with the following technologies: HTML, JavaScript, CSS.
 • 4+ years of experience in design and interactive work.
You Get:
 • A good salary plus bonuses.
 • Paid vacation and holidays.
 • Full benefits including medical, dental and vision.

Ipsam quae deleniti, molestiae iure hic aperiam commodi. Dolor autem ab, ea beatae molestiae nulla optio officia corporis, unde pariatur quibusdam repellat.

UX / Design

Creative Director

Melbourne, Australia - Full Time

Ratione sit facere architecto hic fugit illum voluptas aperiam assumenda consequuntur! Omnis, alias dolore, aliquam expedita tempora vel eaque deserunt eos impedit! Quia laboriosam non, aut, tempore itaque beatae ipsa obcaecati, reiciendis, eius qui atque eum architecto necessitatibus vel debitis maxime porro quae commodi.

Atque hic explicabo, sunt illo voluptate, sequi dolores nisi nam nemo. Esse assumenda laudantium expedita. Eligendi illum ipsa molestiae iure, facere perferendis.

You can:
 • Work with clients, product managers and designers to create world class user interfaces
 • Stay hungry and like to work on challenging projects.
 • Work in a team of 5 people and leave your ego behind.
 • Set new standards and solve problems.
You Have:
 • Proven skills in UX/UI Design and Front-End development
 • Degree in Graphic Design or Multimedia equivalent.
 • Good experience with the following technologies: HTML, JavaScript, CSS.
 • 4+ years of experience in design and interactive work.
You Get:
 • A good salary plus bonuses.
 • Paid vacation and holidays.
 • Full benefits including medical, dental and vision.

Ipsam quae deleniti, molestiae iure hic aperiam commodi. Dolor autem ab, ea beatae molestiae nulla optio officia corporis, unde pariatur quibusdam repellat.

UX / Design

Senior Web Designer

Remote - Freelance

Ratione sit facere architecto hic fugit illum voluptas aperiam assumenda consequuntur! Omnis, alias dolore, aliquam expedita tempora vel eaque deserunt eos impedit! Quia laboriosam non, aut, tempore itaque beatae ipsa obcaecati, reiciendis, eius qui atque eum architecto necessitatibus vel debitis maxime porro quae commodi.

Atque hic explicabo, sunt illo voluptate, sequi dolores nisi nam nemo. Esse assumenda laudantium expedita. Eligendi illum ipsa molestiae iure, facere perferendis.

You can:
 • Work with clients, product managers and designers to create world class user interfaces
 • Stay hungry and like to work on challenging projects.
 • Work in a team of 5 people and leave your ego behind.
 • Set new standards and solve problems.
You Have:
 • Proven skills in UX/UI Design and Front-End development
 • Degree in Graphic Design or Multimedia equivalent.
 • Good experience with the following technologies: HTML, JavaScript, CSS.
 • 4+ years of experience in design and interactive work.
You Get:
 • A good salary plus bonuses.
 • Paid vacation and holidays.
 • Full benefits including medical, dental and vision.

Ipsam quae deleniti, molestiae iure hic aperiam commodi. Dolor autem ab, ea beatae molestiae nulla optio officia corporis, unde pariatur quibusdam repellat.